Faglige dokumenter

På denne side findes primært links til faglige dokumenter og materiale der er brugt under udarbejdelsen af forskningsprotokol og projektbeskrivelse.

Fra denne side vil det også være muligt at se video af Willers håndgreb udført på både fantom og ved en fødsel.

Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at videoerne kan virke stødende og kun bør ses af børn i samråd med en voksen.

Dokumentation

Billeder

Video

Links
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger