Nyheder

Juni - 2016

Projektets officielle resultater er blevet udgivet. Du kan finde et link til den engelske udgave på forsiden.

Juli - 2014

Takket være Anna Aabakke er projektets første artikel nu publiceret. Anna har arbejdet hårdt med oversættelsen og uden hendes engagement var det aldrig lykkedes.

MANGE TAK ANNA!

Juni - 2014

I begyndelsen havde jeg en poster med på NFOG i Stockholm. Afdelingen var præsenteret med 4 posters heraf min om skulderprojektet. Der kom en flere for at kigge og mange gav udtryk for, at det var godt at der nu blev skabt data omkring jordemoderens håndgreb ved fødslerne.

Den 20. juni blev projektet præsenteret i Aalborg ved en temadag om forskning i jordemoderfaget. Det undrer til stadighed tilhørerne at projektet ikke er en del af en kandidat eller Phd, men "bare" skyldes nysgerrighed for den faglige praksis.

Billeder fra plakaten

Download plakaten

Maj - 2014

Efter artiklen i det hollandske tidsskrift NATAAL kom der er invitation til efteruddannelsesdag for hollandske jordemødre og læger på Radboud university medical center i Nijmegen i oktober 2014.

April - 2014

Anna Aabakke, læge og forsker har været en stor hjælp og posteren er færdig til at blive trykt.

Marts - 2014

Posteren til NFOG er blevet accepteret så jeg skal til Stockholm i juni 2014.

Februar - 2014

Arbejdet til en artikel i Trail Journal påbegyndes. Anna Aabakke, læge og forsker i afdelingen, har lovet at oversætte protokollen og Kevin Steger (webmaster) har lavet et par små videoklip til artiklen.

Januar - 2014

Et hollandsk tidsskrift; magazine NATAAL (oversat: Om Fødsler) fagtidsskrift for jordemædre, obstetrikere og gynækologer, ønsker at lave et interview. Interviewet bliver lavet på skype af en journalist der også er uddannet jordemoder.

December - 2013

Den 19. november havde den Polske branceforening for jordemødre inviteret mig til deres 17. årlige konference for at fortælle om forskningsprojektet. Det var fantastisk at høre om de polske jordemødres arbejdsvilkår og organisation, som vi på flere punkter halter bagefter. Bl.a. er den polske jordemoderuddannelse en akademisk uddannelse som betyder at de har langt flere kandidater, masters og proffesorer blandt deres jordemødre end vi i Danmark kan præstere. Modsat Danmark har de til gengæld ikke en selvstændig jordemoderforening hvilket bl.a. betyder at de har en svag fagidentitet som igen betyder at obstetriske og gynækologiske læger har alt for meget magt ved de normale fødsler. Alt i alt var det et meget spændende og positivt ophold.

Video på Facebook
Billeder fra konferencen

Oktober - 2013

100 kvinder er indtil nu randomiseret og 72% af disse har fulgt randomiseringen. Frafaldet tilskrives primært startvanskeligheder og akutte sectio. Jeg har derfor besluttet at søge Videnskabsetisk komité om at måtte udvide projektet med 200 flere gravide. Interessen for projektet breder sig og der er indkommet invitationer til flere forskellige konferencer og jordemoderfaglige fora hvor man er interesserede i at høre om projektet.

August - 2013

Data for de første 50 fødsler er nu tasten ind i et bearbejdningsskema og der kommer hele tiden flere.

Juli - 2013

Så oprandt ugen hvor de første projektdeltagere kom for at føde. Ansvaret for randomiseringen er lagt ud til So/Suerne som har påtaget sig opgaven med stor entusiasme.

Juni - 2013

200 gravide har underskrevet tilsagnserklæringen og kun knap 12% af disse ønsker ikke at deltage. En fantastisk flot deltagerprocent der bestemt skyldes jordemødrenes høje informationsniveau.

April - 2013

Konsultationsjordemødrene arbejder fortsat videre med at inkludere gravide og tilslutningen er forbavsende stor.

Marts - 2013

KEBOMED har venligst lånt mig deres føde fantom og jeg kan starte workshop for afdelingens jordemødre.

Januar - 2013

Her kort efter nytår begynder alle konsultationsjordemødrene at inkludere de 1.gangs fødende der kommer til deres første jordemoderkonsultation. Alle 1. gangsfødende har fået tilsendt patientinformationspjecen sammen med deres tid til 1. jordemoder undersøgelse. Jordemødrene skal så informere om projektet og indsamle tilsagnserklæringerne.
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger