Projektstøtte

Projektet finansieres gennem legater og fonde.

Derudover er projektet moralsk og praktisk støttet fra forskellige steder og på mange forskellige måder.

Indtil juli 2013 har projektet modtaget økonomisk støtte fra:

  • Jordemoderforeningen
  • Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
  • Axel Muusfeldts Fond
  • Torben og Alice Frimodts Fond
  • Aase og Ejnar Danielsens Fond

Den ansvarlige læge i projektet har ingen tilknytning til fondene.

Der vil løbende blive søgt yderligere støtte fra offentlige og private fonde.

Projektet er derudover moralsk og praktisk støttet af:

  • Gynækologisk Obstetrisk afdeling Holbæk Sygehus
  • Jordemoder, ph.d., direktør, cand.scient san. Sara Fevre Kindberg
  • Gynækologisk Obstetrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (Skejby), Bredstrupgårdsvej 100, 8200 Århus
  • Anna Aabakke, M.D. and Ph.D.-student
  • Produktspecialist Pernille Stentzer, KEBO MEDProjektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger