Deltagere

Inklusionskriterier:

Du kan deltage hvis du er

  • 1. gangs fødende med ét barn i hovedstilling eller
  • 2. gangs fødende med tidligere sectio, med ét barn i hovedstilling.

Primære eksklusionskriterier:

Du kan ikke deltage hvis du er

  • Flergangsfødende med tidligere vaginal fødsel
  • Gravid med tvillinger
  • Gravid med planlagt sectio

Sekundære eksklusionskriterier:

Du vil heller ikke kunne deltage hvis du

  • Fødes før graviditetsuge 35+0
  • Føder dit barn i underkropstilling (med enden først)
  • Føder ved akut sectio

Nytte ved projektet

Projektets resultater vil komme fremtidige fødende kvinder til gode ved videnskabeligt, at dokumentere hvilken jordemoderfaglig praksis ved fremhjælpningen af barnets skuldre der nedsætter risikoen for, at frembringe bristninger hos de fødende.

Deltagernes egen gavn af projektet vil afspejles i en større fokus på fremhjælpningen af deres barn og derved nedsætte risikoen for fødselsbristninger og optimere behandlingen af de bristninger som måtte være fremkommet.

Dokumentation
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger