Deltagende afdeling

Projektet udføres på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus fødeafdeling.

Alle afdelingens jordemødre er involverede i projektet og er aktivt medvirkende til at få indsamlet så korrekt en data som muligt. Jordemødrene har alle fået adgang til GynZones e-learning omkring diagnostisering og suturering af fødselsbristninger og jordemødrene har det sidste halve år løbende deltaget i workshop for at indøve de to, i projektet anvendte metoder, til fremhjælpning af barnets skuldre.

Hanne Willer

Projektet er ledet af
klinisk jordemoder
Hanne Willer

Anne Fabricius

Styregruppen består af
Chefjordemoder
Anne Fabricius

Lone Krebs

og
Obstetrisk Overlæge dr.med.
Lone Krebs
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger