Om projektet

Mål og formål

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger. Formålet er, at nedsætte graden og antallet af fødselsbristninger med mindst 10 % ved at støtte barnet i fødselskanalens retning under hele forløsningen, og derved fremhjælpe bagerste skulder først – Willers metode.

Hvordan udføres projektet

Projektet er udformet som et randomiseret kontrolleret studie, hvor kvinder som ikke tidligere har født vaginalt, ved lodtrækning randomiseres til fremhjælpning af enten forreste eller bagerste skulder først. Der undersøges primært om der er forskel på antallet og størrelsen af fødselsbristninger hos mødrene ved anvendelse af disse to metoder.

Projektorganisation

Styregruppen består af Chefjordemoder Anne Fabricius og Obstetrisk Overlæge dr.med. Lone Krebs, projektleder er klinisk jordemoder Hanne Willer.

Projektet er godkendt af Region Sjællands Videnskabsetiske komité og følger afdelingens retningslinjer for god etik i forbindelse med patientkontakt og håndtering af personfølsomme oplysninger.

Dokumentation
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger