Velkommen

Projektet er et klinisk jordemoderfagligt forskningsprojekt der handler om, at skabe dokumentation for hvilken af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der giver mindst og færrest fødselsbristninger.

På hjemmesiden kan du læse om forskningsprojektet og løbende følge med under bearbejdningen af data.

Takket være Anna Aabakke er projektets første artikel nu publiceret.

Læs den fulde artikel på engelsk

Projektets officielle resultater!

Jordemoder får sin forskning publiceret
FORSKNING Jordemoder Hanne Willer har undersøgt effekten af et særligt håndgreb under fødsler, og resultaterne publiceres nu i internationalt tidsskrift. Usædvanligt og imponerende, lyder det.

Hanne Willer får nu publiceret sin forskning i internationalt tidsskrift og har fundet poster-pris på konference i Helsinki.
Hanne Willer, der til dagligt tager imod Holbæk-egnens nye borgere, blev på et tidspunkt så nysgerrig over for, om bristninger hos de fødende i højere grad kunne undgås, hvis jordemoderen bruger en særlig teknik til at føde den bagerste skulder hos barnet først.

Så uden forskningserfaring, kastede hun sig ud i det store projekt, der sidenhen har fået international anerkendelse.
Kendt stof på en ny måde Hanne Willer indledte med at deltage på Region Sjællands forskningskursus for MVU'ere (personer med mellemlange videregående uddannelser, red.), og studiet har desuden fået støtte fra Region Sjællands Forskningsfond.
Sammen med overlæge Lone Krebs dr. med., og forskningslektor på Gynækologisk Obstetrisk afdeling formulerede hun sit projekt – at undersøge to forskellige håndgreb til at hjælpe barnets skuldre frem for derefter at fastslå, om der er forskel i forekomsten af bristninger hos den fødende kvinde.
Og det har været en lærerig omgang:
- Det har været rigtig spændende at lave dette forskningsprojekt, fordi det omhandlede det håndværksmæssige aspekt i mit fag. Fra undren til de endelige data har det været én lang læringsproces, hvor jeg har kunne beskæftige mig med noget af det der interesserer mig mest, siger Hanne Willer.
Omfattende studier har vakt opsigt Lone Krebs kalder Hanne Willers studie både usædvanligt og imponerende i sit omfang. Hanne Willer har trukket lod mellem mere end 400 kvinder om den ene eller anden form for fødsel, informeret dem, registreret kvinderne og gennemført studiet over en periode på 2,5-3 år. Og selvom det har været omfattende, er Hanne Willer ikke i tvivl:

- Det har selvfølgelig ikke været nemt, men selvom jeg havde kendt alle forskningens udfordringer på forhånd, havde jeg gjort det alligevel, siger hun.
Konklusionen på undersøgelsen er, at der ikke er nogen forskel i forekomsten ved de to metoder. Ikke desto mindre har hendes systematiske undersøgelser, der søger at afhjælpe et for de fødende stort problem, vakt opsigt.

Når skuldrene fødes, er der risiko for bristninger. Hanne Willer (tv.) har undersøgt, om risikoen kunne mindskes ved brug af et særligt håndgreb under fødslen. Det kunne den ikke.
- Der mest overraskende er modtagelse projektet har fået af alle både på jordemoderskolerne og blandt kolleger fra ind- og udland. Projektet har været præsenteret i både Danmark, Sverige, Polen, Holland og Finland ved kongresser og konferencer og alle steder har interessen været stor, siger Hanne Willer.

Jordemodertjans for første barnebarn slog kongres Anna Aabakke, MD, PhD, tidligere studerende på fødeafdelingen har hjulpet med databearbejdningen er førsteforfatter på den nu publicerede artikel. Derfor blev det også hende, der deltog med Hanne Willers projekt på NFOG-kongressen i Helsinki i juni, da Hanne Willer lykkeligvis fik mulighed for at være jordemoder til sit første barnebarns fødsel.
På kongressen blev projektet udvalgt til også at blive fremlagt ved et mundtlig præsentation, og posteren vandt en pris.
Studiet er nu publiceret i det internationale tidsskrift AOGS. Læs om resultaterne i artiklen her.
Fremadrettet skal projektets data ifølge Hanne Willer præsenteres og diskuteres, og da der undervejs i studiet er opstået nye spørgsmål. Hun håber, de kan lede til ny forskning – og ikke mindst krydser hun fingre for, at hendes projekt vil anspore andre jordemødre til at begynde at forske i deres håndværk.

Fødeafdelingen var repræsenteret med hele seks posters på NFOG-kongressen. Læs mere om den i artiklen Adskillige Holbæk-bidrag på obstetrik-kongres.

SKREVET AF
Natasja Rye Frerst

Læs den fulde artikel på engelsk

OBS: Følgende link til projektets resultater kræver login. Derudover vil der blive lavet et dansk resumé inden længe, så vi beder Jer om at være tålmodige.


I 2010 fødte ca. 27.000 danske kvinder deres første barn. Af disse kvinder fik 85 % eller ca. 22.950 en bristning i fødselskanalen. Litterært beskrives det, at fødselsbristninger opstår ved fødslen af barnets hoved det kan dog ikke udelukkes, at nogle bristninger opstår ved fremhjælpning at barnets skuldre.
~ Hanne Willer(2012), Forskningsprotokol til projektet ”Kan håndgreb forhindre indgreb”
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger