Velkommen

Projektet er et klinisk jordemoderfagligt forskningsprojekt der handler om, at skabe dokumentation for hvilken af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der giver mindst og færrest fødselsbristninger.

På hjemmesiden kan du læse om forskningsprojektet og løbende følge med under bearbejdningen af data.

Takket være Anna Aabakke er projektets første artikel nu publiceret.

Projektets officielle resultater!

OBS: Følgende link til projektets resultater kræver login. Derudover vil der blive lavet et dansk resumé inden længe, så vi beder Jer om at være tålmodige.


I 2010 fødte ca. 27.000 danske kvinder deres første barn. Af disse kvinder fik 85 % eller ca. 22.950 en bristning i fødselskanalen. Litterært beskrives det, at fødselsbristninger opstår ved fødslen af barnets hoved det kan dog ikke udelukkes, at nogle bristninger opstår ved fremhjælpning at barnets skuldre.
~ Hanne Willer(2012), Forskningsprotokol til projektet ”Kan håndgreb forhindre indgreb”
Projektet er i samarbejde med

Skulderprojekt © 2013
Gyn / Obst. afdeling
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk

Region Sjælland

Projekt håndgreb?

Målet for projektet er at indsamle data der dokumenterer hvilke af to metoder til fremhjælpning af barnets skuldre under fødslen, der frembringer færrest fødselsbristninger.

Kontakt

Hanne Willer
Mobil: +45 40616047
hwr@regionsjaelland.dk

Willersmetode.dk er designet og udviklet af: Kevin Steger